Duszpasterze

Ks. Proboszcz

Ks. Mirosław Lament – mgr. lic. teol., Kanonik Kapituły Uniejowskiej,
Dziekan Dekanatu Sompoleńskiego