Sakramenty

parafia

Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentów Świętych

Sakrament Chrztu:

 • Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Od proboszczów parafii rodziców chrzestnych zaświadczenia potwierdzające, że mogą oni pełnić tę funkcję.
 • Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii – pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.
 • Informacje nt. chrztu osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.

Sakrament Bierzmowania:

 • Skrócony odpis aktu chrztu.
 • Osoby spoza parafii, koniecznie muszą dostarczyć zgodę własnego proboszcza.

Sakrament Małżeństwa

 • Aktualne Świadectwa Chrztu z parafii, w której odbył się chrzest.
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu.
 • Dowody Osobiste
 • Wniosek konkordatowy z USC lub Akt Ślubu Cywilnego.
 • Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych.
 • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy.
 • Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii z parafii jednego z narzeczonych w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa.

Pogrzeb katolicki:

 • Akt Zgonu z USC.
 • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
 • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.