Grupy parafialne

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego. Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii ma w swoich szeregach ok. 20 chłopców.

Schola parafialna “Soli Deo”

Schola to grupa której celem jest wysławianie Boga, modlitwa przez muzykę. Pierwsza Schola Młodzieżowa “Octawa” powstała w marcu 1983r. Była ona prowadzona przez pełniącego funkcję organisty Pana Piotra Pietrzaka. Po zmianie która nastąpiła 2013r. opiekę przejął wikariusz parafii ks. Artur Machała. Pod koniec roku 2017 schola zmieniła nazwę na “Soli Deo”. Liczy ona obecnie 6 dziewczyn śpiewających i 3 osoby grające. Członkowie scholii zawsze śpiewają na Chwale Bożą. Biorą czynny udział w niedzielnych Mszach, ważniejszych świętach i uroczystościach.

Krąg biblijny

Grupa modlitewno – dyskusyjna, której celem jest: pogłębianie wiedzy religijnej, medytacja Bożego przesłania zawartego w Ewangelii, zrozumienie Słowa Bożego i życie Nim pośród codzienności. Spotkanie odbywają się w środy po wieczornej Mszy św.